EXHIBITIONS @UNIQ GALLERY
NİLHAN SESALAN’S ATELIER

6 October – 6 November 2016

 

Atelier of Nilhan Sesalan, is on exhibit as a piece of art at UNIQ Gallery. Nilhan Sesalan’s studio, which has only been seen by the artist’s close friends, is now open to visitors for the first time. An experimental approach is used for the exhibition and instead of creating a replica of the atelier, the elements of the studio are installed at the gallery as a work of art.

 

Sesalan explains the meaning of the exhibition as:

“Moving the atelier to the gallery turns it into an installation and creates an alienation. This alienation inspires me together with the questions of the visitors and the answers to be found.”

 

The audience will have the opportunity to find out the tools the sculptor has been using and the references in her creative process. The exhibition displays many details on the art of sculpture while giving answers to factual questions like "How heavy is the bag of a stone​ ​carving​ ​sculptor?”

 

The exhibition reveals numerous details about Nilhan Sesalan who has been creating works for 25 years in Turkey. Each element including her books, tools and the atmosphere creating the relations between her sculptures come together to create a special​ ​feeling​ ​about​ ​the​ ​artist. While the atelier turns into an installation at the gallery, it becomes a work of art containing this feeling.

 

Sesalan uses various materials including stone, wood, polyester and metal masterfully according to the idea in her mind. There is an organic relation between her works although they have been created in different periods, out of different materials. “Nilhan Sesalan’s Atelier”, assembling pieces from a large period of time and “as a matter of course” collecting references from various periods, invites visitors to discover this relation between her works.

Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
Nilhan Sesalan’s Atelier
 
HERBERT MEHLER

May - August 2016

Art and the artist have always been nurtured by nature during the creation process. As an expression of tangible reality and through reflecting on amassed personal feeling and intuition the artist has always attributed meaning to nature.

German artist Herbert Mehler seeks inspiration in organic and natural materials such as fruits and seeds for his creations. His sculptures are shaped with corten steel to forms which reference nature – cylindrical bodies, circles, spheres and spirals. Through the forms, themes and sizes of his products and the material he used, simplicity and serenity is experienced.

 

These handcrafted curves on steel bring the organic and the structural forms together. The curves transform the rusty paths of the sculpture to an architectural form while the flowing moulds break the unwieldy nature of the material.

 

The indecisiveness to take them as natural or human-made is what makes the artists work so enchanting.  The micro-forms that inspired the works take form with a single material and greet the audience with a might deemed for Greek columns.
 

Herbert Mehler
Herbert Mehler
Herbert Mehler
Herbert Mehler_
Herbert Mehler
Herbert Mehler_WV 766
Herbert Mehler_WV 716 FUSO
Herbert Mehler_WV 764
Herbert Mehler_WV-711
 
EMEL KURHAN
A New World
21 April - 22 May 2016

Yeni Bir Dünya, insanların türlü istismar, bencillik ve çıkarcılıklarının neticesinde, dünyaya layık olmadıklarının kanıtlandığı yakın bir gelecekte geçen bir hikayenin ipuçlarını önümüze seriyor.

 

Kazanma hırsı ve gündelik tutkuları yüzünden dünyayı gittikçe yaşanmaz hale getiren insan ırkı, nihayet vahşi doğanın ezeli sakinlerinin sabrını taşırıyor ve evrenin gizli köşelerine saklanmış soğukkanlı kurtlar, ağırbaşlı ayıcıklar, narin kuşlar ve oyunbaz tavşanlar, dünyayı insanlardan kurtarmaya girişiyor.

 

İnsanların tüketme şehvetlerinden kaçıp galaksinin kuytularında yaşama tutunan canlılar, neyseki gezegenimizden geri kalana sahip çıkıyor. Kurhan’ın nakış ve akriliği bir araya getiren ifade tekniği, bu masalsı gelecek anlatısını kendisine has fantastik ve naif bir dille sunuyor. Yeni Bir Dünya, aynı zamandaKurhan’ın Öktem&Aykut ile üçüncü işbirliği; Öktem&Aykut’un Uniq Galeri’de gerçekleştirdiği sergilerin ikincisi olacak.

Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
Emel Kurhan_A New World
 
OVERFLOWS FROM HEART

11 Februar - 13 March 2016

While dealing to solve nodes of unbalanced love which became gangrenous, we forget our main quest the balance of unconditional love.

Overflows from heart exhibition is focused on artists past and present approaches of love.

 

Artists:

 

Ayşecan Kurtay, Ayşegül Sağbaş, Beyza Boynudelik, Didem Ünlü, Füruzan Şimşek, Güler Çağlar, 

Mansur Tansu Gülaydın, Nur Gürel, Rüya Akdur, Yenal Bökeer.

Mansur Tansu Gülaydın
Meltem Durna
Rüya Akdur
Güler Çağlar
Füruzan Şimşek
Didem Ünlü
Beyza Boynudelik
Ayşecan Kurtay
 
SİNAN LOGIE
Bilinçdışı Manzaralar
13 Kasım - 13 Aralık 2015

‘Bilinçdışı Manzaralar’, Logie’nin geçtiğimiz sene Öktem & Aykut’ta gerçekleştirdiği ilk sergisi ‘Kaosun Doğası’nın devamı niteliğinde bir sergi. Kaosun Doğası’nda daha çok desenleri görülen Logie’nin, ‘Bilinçdışı Manzaralar’da tuval üzerine eserleri izlenecek. Bu sergi aynı zamanda, Öktem & Aykut ile Uniq Gallery’nin bir seri olarak gerçekleştireceği işbirliğinin ilk halkası.

 

Brüksel Victor Horta Yüksek Mimarlık Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Belçika ve Türkiye’de çeşitli mimari ve kentsel tasarım projeleri yürüten ve halen akademisyenlik yapan Logie, aynı zamanda küçük yaştan beri kaykayla ilgileniyor. Logie, Brüksel’deki Ursulines meydanını bir kaykay parkuru içerecek şekilde yeniden düzenlediği projesi ile Brüksel Şehir Plancıları Odası tarafından 2007 yılında “Régle d’or de l’Urbanisme” ödülüne layık görüldü.

 

Logie’nin soyut eserleri, onun hem mimari disiplininden, hem de kaykay deneyiminden izler taşıyor. Sergide yer alan kağıt ve tuval üzerine eserlerinde, şehri içeriden gören hareketli kent manzarası soyutlamaları yer alıyor. Logie’nin Fluid Structures (Akışkan Yapılar) üstbaşlığını verdiği eserleri; uzam, beden ve zihin arasındaki ilişkiyi, sanat aracılığıyla tartıştığı bir soyutlama serisi. Bu jestik soyutlamalarıyla Logie, Soyut Sanat ve Soyut Dışavurumculuğu güncel bir dille bir araya getirmiş oluyor. Hem Konstrüktivist elemanların, hem Soyut Dışavurumculuğun öncülü Romantik peyzaj soyutlamalarının, hem de Hareket Resmine mahsus resimselliğin, bugünün geç Modernist global büyük kentlerinin çok boyutluluğu ve dinamizmini ifade eder şekilde bir araya geldiği eserler, tamamen özgün bir görsellik arz ediyor.

 

Logie’nin fırçasında; net, sabit ve kütleli olan; hareketli, geçici ve uçucu olanlarla dengeleniyor ve 21. yüzyıla mahsus melezleşmenin sevecen bir analizine dönüşüyor. Öktem & Aykut’ta gerçekleşen ‘Kaosun Doğası’ sergisinin ardından, ‘Bilinçdışı Manzaralar’da Logie, sanatını daha büyük ölçekte sınayacak.

Sinan Logie
Sinan Logie
Sinan Logie
Sinan Logie
Sinan Logie
Sinan Logie
Sinan Logie
 
RÜYA AKDUR
LAS MUÑECAS

22 Ekim - 5 Kasım 2015

’Türkiye’de ve dünyada açtığı resim ve heykel sergileriyle dikkat çeken Rüya Akdur’un 13 adet reçine, doğal sünger ve akrilik kullanarak ürettiği heykellerini içeren ‘LAS MUÑECAS’ sergisi 22 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında Uniq Gallery’de görülebilir.

 

Rüya Akdur, heykellerinin bir düşünceye bağlı olarak değil her zaman içinden geldiği gibi ortaya çıktığını belirten sanatçı bu sergide bulunan eserlerinin de kendi yaşanmışlığından ve yakın çevresinden esinlenerek oluştuğunu dile getiriyor. Onları ‘Bebeklerim’ diye adlandırıyor.

Rüya Akdur
Rüya Akdur
Rüya Akdur
Rüya Akdur
Rüya Akdur
Rüya Akdur
Rüya Akdur
Rüya Akdur
Rüya Akdur
 
AYŞEGÜL SAĞBAŞ
Elma Dersem Çık
25 Haziran - 26 Temmuz 2015

Fadu'nun Yaşam Döngüsü

Isırılmış bir elmadan arda kalan çekirdek gibi, içimizde tanıdığımız yaşam tohumu...

Biten bir çocukluğun ardından gelen gençlik ve kadınlık. Fadu'nun yaratım süreci kapsayacak yeni yaşamlar buluyor. Bir bitiş ve bir başlangıç oyunu. Ayşegül Sağbaş, Fadu ile içimizde saklı renklerin hazinesine doğru bir yolculuk sunuyor bizlere.

Fadu; Özgürleşen, sanki kabuğundan çıkmayı bekleyen öteki yanımız. Fadu kendini yeniden yaratıyor. Bize oyunda olup olmadığımızı soruyor. "Elma dersem çık!" diyor.

 

Ayşegül Sağbaş, nesnelerin büyülü dünyasına davet ediyor bizleri. Naif bir oyunun içindeki ergen ruhlarız. Aslında hiç olmadığmız kadar çocuğuz. Belki de içimizde gizli kalmış bir evren var...

Ayşegül Sağbaş
Ayşegül Sağbaş
Ayşegül Sağbaş
Ayşegül Sağbaş
Ayşegül Sağbaş
Ayşegül Sağbaş
Ayşegül Sağbaş
Ayşegül Sağbaş
 
ÇİZGİ VE ÖTESİ

Nisan - Haziran 2015

Çizgi, noktanın aralıksız hareketinden doğar. Nokta bir doğrultuda hareket edebildiği gibi farklı doğrultulardaki haraketi de takip edebilir. Çizgi, biçimine göre sağlamlık, süreklilik, yerleşme, yer edinme, hareketsizlik, bitkinlik, cansızlık ve korkuyu ifade edebildiği gibi hareket, kıpırdanma, kaynaşma, neşe ve taşkınlık gibi tam tersi duyguları da ifade eder.

 

Çizgi ve Ötesi sergisi ile sanatçıların duygu durumlarını farklı çizgi biçimleriyle ifade edişlerine tanıklık ediyoruz. Karma seçkide Seçil Erel, Nazlı Eda Noyan, Ebru Uygun ve Hanefi Yeter’in yapıtlarındaki soyuttan somuta ulaşan ifade biçimleri izleyiciyle buluşuyor. 

Uniq Gallery_Cizgi ve Otesi Sergisi_006
Uniq Gallery_Cizgi ve Otesi Sergisi_008
Uniq Gallery_Cizgi ve Otesi Sergisi_007
Uniq Gallery_Opening Day_001
Uniq Gallery_Cizgi ve Otesi Sergisi_005
Uniq Gallery_Cizgi ve Otesi Sergisi_003
Uniq Gallery_Cizgi ve Otesi Sergisi_001
Uniq Gallery_Cizgi ve Otesi Sergisi_004
Uniq Gallery_Opening Day_006
Uniq Gallery_Opening Day_003